Najniebezpieczniejszy pająk świata

Najniebezpieczniejszy pająk świata

0 przez zwierzo

Wałęsak brazylijski to prawdopodobnie najbardziej niebezpieczny pająk, jaki zamieszkuje naszą planetę. Opinia ta została potwierdzona dzięki badaniom naukowym, które potwierdziły iż pająk ten dysponuje wyjątkowo silną toksyną, która wstrzykiwana jest do organizmu ofiary w momencie ukąszenia. Jak podają dane statystyczne, to właśnie wałęsak brazylijski jest winien śmierci największego odsetka osób, które ponoszą tak poważne skutki spotkania z jadowitymi pająkami. Niemałe znaczenie dla odczuwania strachu przed spotkaniem z tym pająkiem ma również fakt, że stworzenie to jest wyjątkowo agresywne.

Groźny drapieżnik

Jeśli sprawcą ukąszenia był wałęsak brazylijski, ofiara jego ataku doznaje szeregu przykrych i nieprzyjemnych objawów. Najoczywistszym z nich jest oczywiście silny ból, jednak mogą mu towarzyszyć także potliwość i ślinotok, arytmia, a nawet porażenie nerwowe. Zarówno spektrum objawów, jak również działanie licznych toksyn zawartych w jadzie tego pająka, prowadzą nierzadko do uśmiercenia człowieka. Toksyna Tx2-6 działa w szczególny sposób na mężczyzn – powoduje bowiem długotrwałą (utrzymującą się nawet do 4 godzin) i bolesną erekcję. Z uwagi na tę właściwość tej substancji, naukowcy prowadzą badania zmierzające do opracowania medykamentu opartego na tej toksynie – który zaradziłby przypadłościom związanym z impotencją.

Gdzie można go spotkać?

Przymiotnik obecny w nazwie tego pająka, naprowadza już na ogólną informację o tym, w jakich rejonach świata żyją osobniki tego gatunku. Jest to przede wszystkim mieszkaniec lasów tropikalnych, a najokazalszy ekosystem tego rodzaju zajmuje rozległe połacie północnej części Ameryki Południowej, w okolicach równika. Wałęsak brazylijski zamieszkuje jednak nie tylko puszczę amazońską, przedstawiciele jego i jego podgatunków rozprzestrzeniają się na niemal całym terenie Ameryki Łacińskiej. Pająki te można spotkać praktycznie wszędzie, od południowych krańców Ameryki Północnej po rejony Peru. Spolszczona nazwa tego pająka słusznie naprowadza na skojarzenia z wędrownym trybem życia – wałęsak brazylijski reprezentuje bowiem rodzinę Ctenidae, czyli pająki wędrujące. Oznacza to, że nie kłopocze się zastawianiem sieci i nie przywiązuje się do jednego miejsca bytowania. Jest na tyle masywnie zbudowany i przystosowany do starć z przeciwnikami, że zachowuje się jak większość drapieżników: samodzielnie poluje i stale zmienia miejsce pobytu. Wszystko to sprawia, że nietrudno się na niego natknąć, zwłaszcza podczas przemierzania terenów naturalnych, pełnych jego potencjalnego pożywienia. Zdarza się jednak, że pająki te szukają tymczasowego schronienia w pobliżu ludzkich siedzib, dlatego w obszarach występowania tego stworzenia, trzeba zawsze zachowywać konieczną ostrożność.

Wałęsak brazylijski budzi obawy nie tylko z uwagi na swoje cechy drapieżnika, przeraża już samym swoim wyglądem. Zarówno jego odwłok i tułów, jak i odnóża są masywne, pokryte owłosieniem. Rozstaw nóg tego pająka może osiągać do 13 cm, a długość jego całego ciała może osiągać niemal pół metra.