Drzewołazy

Drzewołazy

0 przez zwierzo

Drzewołazy to płazy bezogonowe, które zamieszkują Amerykę Środkową oraz Południową. Charakteryzuje je (a przynajmniej większość gatunków tego rodzaju) ogromna różnorodność jaskrawych barw. Wiele z nich jest niebezpiecznych dla człowieka, ze względu na posiadany jad. Drzewołazy są uznane za gatunki zagrożone, w ostatnich latach zanotowano bowiem ogromny spadek ich liczebności. Przyczyna jest ta sama co zwykle – znikają siedliska tych zwierząt, a więc tereny, które nie są zmieniane przez działalność człowieka. Poza tym na tereny zamieszkane przez drzewołazy dostają się zwierzęta, które zaburzają ekosystem. Kolejnym problemem są również choroby, które przetrzebiają liczebność populacji tych zwierząt. Największym zagrożeniem jest dla nich ostatnio grzybica, która rozprzestrzeniła się w połowie XX wieku i prawdopodobnie przyczyniła się już do zniknięcia części gatunków drzewołazów. Spotkać je można na terenie lasów tropikalnych. Zamieszkują nie tylko same lasy, ale także mokradła, wysokie zarośla, a nawet tereny pól uprawnych. Mogą żyć (zależnie od gatunku) zarówno tuż przy ziemi, jak i wysoko, do 10 metrów nad ziemią. Warto także wspomnieć, że drzewołazy nie są wielkimi płazami, osiągają (zależnie od gatunku) od jednego centymetra, do sześciu. Ubarwienie tych płazów jest niezwykle charakterystyczne i jaskrawe, nawet w obrębie jednego gatunku. To utrudnia znacznie systematyzację oraz rozpoznawanie konkretnych gatunków. Powszechnie uznaje się, że drzewołazy mają ich około 120. Jaskrawe ubarwienie, jak łatwo się domyślić, wskazuje na toksyczność tych zwierząt. Drzewołazy produkują bowiem toksyny, nierzadko bardzo groźne nawet dla dużo większego od nich zwierzęcia oraz człowieka. Co ciekawe jednak, toksyny produkują jedynie drzewołazy żyjące na wolności, co oznacza, że urodzony w niewoli i hodowany osobnik utraci tę zdolność. Toksyczność ma być dla drzewołazów ochroną przed drapieżnikami, więc część z nich uodporniła się na toksyny. Nie zmienia to jednak faktu, że te małe i niepozorne zwierzęta są bardzo groźne. Najbardziej toksyczny z drzewołazów to liściołaz żołty. Jak jego nazwa wskazuje, charakteryzuje go jaskrawe, żółte ubarwienie. Toksyny tego drzewołaza są wykorzystywane przez Indian. Gatunek ten jest jednak także hodowany w terrariach, choć zapewne trudno sobie wyobrazić, że ktoś chce w swoim domu przetrzymywać tak groźny gatunek płaza. Toksyny są także wykorzystywane w medycynie, między innymi jako silny środek przeciwbólowy, jednak to tylko jeden z wielu możliwych zastosowań, które są badane w laboratoriach. Nie zmienia to jednak faktu, że drzewołaz jest groźny, jego toksyny mogą zaszkodzić, a nawet zabić człowieka. Jad wydzielany przez liściołaza żółtego jest naprawdę niebezpieczny – może zabić nawet dwudziestu ludzi. To był przykład drzewołaza najbardziej jadowitego, drzewołaz niebieski natomiast szczyci się największym rozmiarem spośród swoich „kuzynów”. Żywi się owadami, a wielkość mniejszego samca sięga średnio do 4,5 centymetra długości. Jak na drzewołazy przystało, ten gatunek także jest toksyczny.